Apel

Konferencja prasowa dotycząca inicjatywy apelu o wysłanie Polaka w kosmos
Konferencja prasowa dotycząca inicjatywy apelu o wysłanie Polaka w kosmos

Mając na uwadze długoletnie, owocne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską, które były ważnym elementem w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, a także aktywne uczestnictwo Polonii, wybitnych Polaków w historii kształtowania się Stanów Zjednoczonych, pomoc okazywaną Polsce przez USA w gwarancjach dla jej bezpieczeństwa, szerokie wsparcie po 1989 roku dla odbudowy polskiej suwerenności oraz już w czasach pańskiej administracji pogłębianie korzystnych dla nas relacji w zakresie gospodarki i bezpieczeństwa, zwracamy się z prośbą o wsparcie udziału Rzeczpospolitej Polskiej w badaniach kosmicznych m.in. poprzez uwzględnienie polskiego kosmonauty lub kosmonautki w ramach programu lotów organizowanych przez NASA.

Już w 1978 r. Polak, gen. Mirosław Hermaszewski brał udział w locie załogowym w ramach misji ówczesnego Związku Radzieckiego. Był to lot o charakterze wojskowym, podporządkowany interesom radzieckiej propagandy. Dziś, czterdzieści lat po tamtym wydarzeniu powstały warunki do lotu wolnego od tego balastu, nakierowanego na badania naukowe, rozwijającego istniejące w Polsce zaplecze badań kosmicznych i wyzwalającego energię młodych ludzi w dziele współtworzenia nowych horyzontów cywilizacyjnych.

Polska nie dysponuje możliwościami technicznymi dla samodzielnej realizacji powyższych celów, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie do Naszego Wielkiego Przyjaciela i Sojusznika. Wierzymy, że władze Stanów Zjednoczonych wyjdą naprzeciw naszym postulatom, tak jak to się stało wobec reprezentantów innych narodowości.

Polska w tym roku obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Walnie do jej odzyskania przyczynił się Prezydent Thomas Woodrow Wilson wraz z amerykańskim Kongresem. Stoimy na stanowisku, że wspólny załogowy lot kosmiczny byłby dobitnym podkreśleniem wielu lat trwałej przyjaźni między naszymi narodami.

Z wyrazami szacunku.

Lista inicjatorów apelu:

 • Lech Wałęsa – Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski, NSZZ Solidarność
 • Frank Spula – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych
 • Prof. dr inż. Iwona Stanisławska – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Prof. dr inż. Michał Kleiber – Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, b. prezes Polskiej Akademii Nauk, b. Minister Nauki, prezydent European Community on Computational Methods in Applied Sciences
 • Dr hab. Maciej Mikołajewski – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Urania”, współautor serialu naukowego „Astronarium”
 • Mateusz Matt Harasymczuk – Szef wyszkolenia astronautów w Analog Astronaut Training Center, Dyrektor i główny inżynier w Astro Tech, b. inżynier Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • Prof. dr hab. Andrzej Tretyn – rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Piotr Rugor – Prezes Studenckiego Koła Astronautycznego na Politechnice Warszawskiej
 • Dr Agata Maria Kołodziejczyk – Dyrektor projektów naukowych w Analog Astronaut Training Center, b. naukowiec Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, członek International Academy of Astronautics
 • Jan Rulewski – Senator, NSZZ Solidarność, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności